The Breath

The Breath ®

je technológia, ktorá absorbuje a rozbíja škodlivé častice prítomné vo vzduchu vnútorných priestorov. Znečistenie spôsobené vykurovaním, klimatizáciou, alergénmi, smogom a jemnými časticami prachu.

Jednoduchá a revolučná technológia pre starostlivosť o zdravie ľudí vo vnútornom prostredí.

Pri novom dizajne, ako aj pri prestavbe vnútorných prostredí je dôležité brať do úvahy nielen kvalitu akustiky, ale aj čistý vzduch prítomný v samotnom prostredí. Zabezpečuje zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu, aby bolo možné chrániť zdravie a pohodu osôb.

Za týmto účelom ponúka Eterno Ivica pre všetky panely z troch produktových radov – PHONOLOOK – 3D, DIZAJN a SOLUTION – možnosť integrácie Breath® , inovatívnej patentovanej tkaniny aplikovanej na zadnej strane panelov, v rôznych veľkostiach podľa ich druhu a druhu zásahu, ktorý sa má vykonať, vďaka svojim zvláštnym vlastnostiam odstraňuje znečistenie a dezodoračným prvkom zabezpečuje zníženie prchavých organických zlúčenín (VOC) a látok znečisťujúcich ovzdušie výrazne pod prirodzenú úroveň koncentrácie.

 

 

Princíp je založený na synergii troch vrstiev:

Baktericídna predná vrstva, ktorá podporuje transpiráciu vzduchu.

Stredná vrstva je sieť uhlíkových molekúl, ktoré absorbujú, zachytávajú a narúšajú znečisťujúce molekuly a zdroje nepríjemných zápachov.

Baktericídna zadná vrstva dokončuje proces znižovania bakteriálneho náboja prítomného vo vzduchu.

Po prefiltrovaní pokračuje vzduch v obehu vo svojej prirodzenej podobe.

 

Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a odporučíme Vám to najlepšie riešenie.

Nakupuj tam, kde ti rozumejú.

banner cenníky register white
banner cenníky moc white