Tekutá hydroizolácia

KÖSTER NB1 Grey    –   hydroizolácia pivnice

Vlastnosti
Koster NB 1 Grey/sivá je minerálna náterová vrstva obsahujúca kryštalizujúce a kapiláry upchávajúce látky. Môže byť použitá na izoláciu proti zemnej vlhkosti, beztlakovej a tlakovej podzemnej vode. Hydroizolácia spravená pomocou KÖSTER NB 1 Grey sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou proti tlaku a oderu a má vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám a sulfátom.  Aplikuje sa ako konečná vrstva.

KÖSTER NB 1 Grey a je plne vodotesná aj v prípade tlakovej vody s tlakom do 13 barov. Vzhľadom k jej preniknutiu do štruktúry stavebnej konštrukcie suspenzia vytvára pevnú väzbu s podkladom a kapiláry sú uzavreté. Okrem hydraulického vytvrdnutia tesniacej hmoty, v zmesi sú aktivované kryštalizujúce látky, čo môže viesť k samovoľnému procesu utesňovania v podklade kde sa vytvárajú mikrotrhliny.
Hydroizolácia vytvorená z KÖSTER NB 1 Grey môže byť realizovaná iba na podklade, kde sa nevyskytujú pohyblivé trhliny. Tieto sú z hľadiska hydroizolácie považované za špáry, ku ktorým je potrebné takto aj pristupovať a príslušne ich riešiť použitím špárovej pásky KÖSTER Joint Tape, injektážnymi živicami KÖSTER alebo tesnením KÖSTER Joint Sealant FS. Lepiaca emulzia KÖSTER SB-Bonding Emulsion vnáša do materiálu pružnosť.

Oblasti použitia
KÖSTER NB 1 Grey môže byť použitá v novostavbách a na opravy horizontálnej a vertikálnej hydroizolácie betónu, muriva alebo cementových omietok, na pórobetón a striekaný betón vo vlhkých miestnostiach, kúpeľniach, sprchách, nových suterénoch, zvnútra pivníc, výťahových šácht, tunelov, pretekajúcich oporných múrov, zo spodnej strany zatekajúcich stropov, nádrží, síl, čistiarní odpadových vôd, revíznych šachiet, zásobníkov pitnej vody a pod.

Hydroizolácie suterénov (vonkajšie alebo vnútorné, horizontálne a vertikálne).
Hydroizolácia pre bazény (môžu byť tiež použité pod KÖSTER NB Elastic Grey alebo iné bitúmenové podklady). 
Pre čistiarne odpadových vôd.
Pre vodné nádrže.
Vodotesné nádrže na pitnú vodu.
Hydroizolácia pre tunely.
Vodotesnosť hláv pilót.

Aplikácia
Materiál musí byť miešaný nízko rýchlostným miešadlom, pričom prášok by mal byť postupne pridávaný počas miešania do vody, resp. do tekutého polyméru. 
25 kg vrece KÖSTER NB 1 Grey sa mieša s:
- 1 kanister (9 kg) emulzie KÖSTER NB 1 Flex (bežné použitie) 
- 8 l vody (pre styk s pitnou vodou) alebo 
- 6 l vody plus 1-2 kg emulzie KÖSTER SB-Bonding Emulsion 

Materiál sa nanáša najmenej v dvoch vrstvách štetcom alebo príslušným striekacím zariadením. Zabezpečte, aby povrch nebol vystavený prílišnému teplu, mrazu a 
silnému vetru počas aplikácie a aspoň nasledujúcich 24 hodín. Materiál je potrebné natierať zvislo aj vodorovne, aby bol dobre vtlačený do podkladu.

Pred použitím si prečítajte technický list a dodržiavajte všetky príslušné nariadenia pre bezpečnosť pri práci.

Technický list : TechDataSheet_W 221 025_KÖSTER NB 1 Grey_sk_sk_2022-07-25_125552

KÖSTER 21

Viacúčelový hydroizolačný produkt s výbornou priľnavosťou na suché a vlhké podklady. KÖSTER 21 je 2 zložkový, trhliny premosťujúci, pružný hydroizolačný materiál bez obsahu rozpúšťadiel, aplikovaný v tekutej forme, čo uľahčuje použitie pri architektonicky náročných detailoch. Vďaka svojej UV stálosti je použiteľný v interiéri aj exteriéri. Biela farba odráža slnečné žiarenie a znižuje teplotu podkladu, čím nedochádza k prehrievaniu budovy. Rýchloschnúci náter je vysoko pružný, odolný pred občasným zaťažením chôdzou, starnutiu, hydrolýze, UV žiareniu, mrazu a soliam.

Oblasti použitia: vnútorná a vonkajšia aplikácia, hydroizolácia základov, hydroizolácia striech, hydroizolácia pod dlaždice, balkóny a terasy, izolácie nádrží a bazénov, renovácia starých bitúmenových hydroizolácií.

Výhody:

– Elastický a prekleňuje trhliny

– Pre vnútorné a vonkajšie použitie: odolný voči UV žiareniu, soli, hydrolýze a mrazu/rozmrazeniu

– Dobrá priľnavosť k mierne vlhkým minerálnym podkladom

– Dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov

– Jednoduchá aplikácia (štetkou, stierkou, valčekom alebo striekaním)

– Odolný voči tlakovej vode – Hydrofóbny (vodoodpudivý účinok)

– Bez rozpúšťadiel a prchavých organických zlúčenín (VOC)

– Neobsahuje izokyanáty ani bitúmen

– 2-komponentný, rýchlo vytvrdzujúci

– Biela farba odráža tepelné žiarenie (šetrí energiu)

– Univerzálne použitie

– Viskozitu a spracovateľnosť je možné upraviť vodou podľa požiadaviek na stavbe

Konečná mechanická pevnosť a chemická odolnosť sa dosiahne po 7 dňoch (pri + 23 ° C a 65% rel. vlhkosti).

Podklad:

Podklad môže byť suchý alebo vlhký (bez kaluže) a nesmie obsahovať voľné častice alebo iné látky zabraňujúce priľnavosti. Znečistené podklady musia byť vyčistené na pevnú vrstvu. Prach úplne odstráňte. Na vnútorných rohoch vytvorte fabión z KÖSTER Repair Mortar Plus cca. 24 hodín pred aplikáciou KÖSTER 21. Vonkajšie rohy musia byť zaoblené.

Aplikácia:

Prášková zložka sa pomaly pridáva do kvapalnej zložky, pričom sa mieša s pomaly sa otáčajúcim elektrickým miešačom (pod 400 ot/min), takže sa dosiahne homogénna konzistencia bez hrudiek. Do každého kombi-balenia o hmotnosti 20 kg sa môže pridať až 1,6 litra vody, aby sa dosiahla hustá alebo konzistencia umožňujúca striekanie. Používajte len čistú a pitnú vodu. Doba miešania je minimálne 3 minúty. KÖSTER 21 sa nanáša štetkou, valčekom, stierkou alebo inými
obvyklými murárskymi nástrojmi.

Ukážka tepelnej odrazivosti TU.

 

Canada Rubber N500

Tekutá guma N500 je univerzálny materiál ochraňujúci proti zatekaniu a korózii najrôznejšie stavebné konštrukcie. Je to ideálny produkt pre izolácie v domácich podmienkach. Vďaka tekutej konzistencii a vysokej priľnavosti ho môže aplikovať každý domáci majster, zručnejší aj menej zručný bez potreby použitia špeciálneho vybavenia. Jednovrstvová aplikácia podstatne skracuje čas aplikácie a uľahčuje prácu. Je úspešne použiteľný do izolácie spojov či trhlín v konštrukciách s využitím výstužnej textílie. Izolačné vlastnosti tohto materiálu sú také výnimočné, že s týmto produktom je možné izolovať aj vodné nádrže.

Skvelá priľnavosť

Vynikajúca priľnavosť a elasticita produktu Canada Rubber N500 dovoľuje získať trvalú vrstvu, ktorá dokonale prilieha ku stavebných povrchom a pracuje spolu s nimi. Netreba sa báť, žeby sa materiál odlepil, zošúveril, alebo praskol – aj po mnohých rokoch, pokiaľ na neho nevplývajú iné statické faktory. Materiál Canada Rubber N500 prenikne do každej trhlinky a dôkladne vyplní spoje a zákutia tvarovo zložitých stavebných detailov. Canada Rubber N500 je odolný voči UV žiareniu, vďaka čomu je možné ho použiť aj ako do vonkajších priestorov, tak aj do vnútorných priestorov budov bez rizika poškodenia mrazom, alebo slnkom.

Materiál zhodný s Európskou normou EN 15814:2011 :2014

Trieda odolnosti voči ohňu B v súlade s PN-EN 13501-5 :2010

Použitie:

Tekutá guma je určená pre opravu a sanáciu betónových konštrukcií (steny, stropy, kúpeľne, sprchovacie kúty, priehrady, rybníky, nádrže, bazény, terasy, balkóny, loggie, cesty, chodníky, parkoviská, prístavy, skleníky a iné). Pôsobí ako vodeodolný, antikorózny náter, ideálny pre vytváranie tvarovo zložitých hydroizolačných detailov. Vhodný na opravu trhlín konštrukcií v interiéri aj exteriéri – UV stabilný, aplikácia nových či oprava starých hydroizolačných vrstiev či membrán.

Príprava podkladu: Podklad, na ktorý chceme nanášať tekutú gumu musí byť čistý, suchý, prípadne mierne zvlhnutý. Je potrebné zbaviť sa prachu, mastnôt alebo voľných častíc. Odporúčame pri aplikácii na betónový podklad použiť penetračný náter, zlepší vlastnosti povrchu pred nanesením tekutej gumy. Penetrácia je suchá behom pár minút. Extrémne poškodený povrch (diery a trhliny väčšie ako 3mm) je nutné vytmeliť alebo je možné ich prekryť vystužovacou textíliou v kombinácii s tekutou hydroizoláciou. Ostré rohy je potrebné zaobliť.

Aplikácia: Tekutú hydroizoláciu je po otvorení potrebné premiešať a následne nanášať na vopred pripravený podklad štetcom alebo valčekom. V prípade potreby sa aplikuje druhá vrstva po vyschnutí prvej. Aplikáciu je možné vykonávať pri teplotách povrchu vyšších ako +5 °C.

Tekutú gumu Canada Rubber je možné aplikovať aj nástrekom. Pre tento spôsob aplikácie sa tekutá guma označuje ako Canada Rubber S 700, ktorá je veľmi riedka.

Spotreba: Cca 0,5 – 2kg/m² v závislosti od druhu podkladu a hrúbky nanášanej vrstvy. Od veľmi hladkých povrchov (bez odskokov, ozubov, vydrolení, dier, kavern – 0,5kg/m2) po extra hrboľaté povrchy (štruktúrované povrchy, betón z dreveného debnenia, zložité detaily, drsné povrchy – 2kg/m2). Pre riadnu funkčnú hydroizolačnú vrstvu v hrúbke aspoň 1mm na bežnom stavebnom povrchu treba uvažovať spotrebu cca 1kg/m2.

Balenie: 10kg a 5kg

KÖSTER KB-Flex 200

Tesnenie prestupov potrubí a káblov, dokonca aj v prípade tlakovej vody. KÖSTER KB-Flex 200 je jednozložkový a trvalo plastický materiál, ktorý sa dá priamo aplikovať z náplne – aj v prípade tečúcej vody alebo pary.

Trvalo plastická tesniaca hmota na utesnenie prestupov potrubí a káblov, dutín a detailov stavebných konštrukcií proti vlhkosti a tlakovej vode. Nezasychá a zostáva natrvalo tvarovateľná. Je veľmi dobre priľnavá k suchým a vlhkým podkladom.  Použiteľné na tesnenie únikov aj v prípade aktívnej tlakovej vody.

Podklad:  Podklad môže byť suchý, vlhký alebo mokrý. Podklad musí byť zbavený mastnoty, dechtu a oleja, ako aj voľných častíc. Vhodným podkladom je betón, murivo, malta, sadra a všetky ostatné minerálne stavebné materiály. KÖSTER KB-Flex 200 sa viaže aj na keramiku, PVC, polyetylén a polypropylén a kov a oceľ.

Aplikácia: Pred aplikáciou sa kartuša s KÖSTER KB-Flex 200 vloží do teplej vody a zahreje na cca. + 40 ° C. To zaručuje, že materiál má optimálnu konzistenciu pre aplikáciu. Oblasti použitia musia byť dôkladne vyčistené zvnútra, aby boli bez prachu, piesku a iných voľných častíc. Hydroizolácia z KÖSTER KB-Flex 200 musí byť dimenzovaná tak, aby pomer hĺbky (d) ku šírke (w) inštalovaného materiálu nebol menší ako 1,5:1. Minimálna hĺbka by nemala byť nižšia ako 8 cm. Maximálny priemer hydroizolácie je 300 mm. Pri väčších polomeroch je potrebný prepočet. Kontaktujte technickú podporu KÖSTER. Pred nanášaním KÖSTER KB-Flex 200 je potrebné mechanické uzavretie otvoru zo zadnej strany pomocou bežnej PU peny. Náplň KÖSTER KB-Flex 200 je potom tlačená pištoľou zozadu dopredu.

Pozor: Tmel KÖSTER KB Flex 200 má konzistenciu plastelíny, ktorú si zachováva natrvalo. Pri utesňovaní napr. káblových prestupov je nutné zabrániť následnému pohybu utesňovaných káblov, prípadne potrubí. V praxi je možné to dosiahnuť napr. vysprávkovou vysokopevnostnou vodotesnou maltou KÖSTER Repair Mortar, ktorou sa prestup po zatmelení tmelom KB Flex 200 vyplní, tým zamedzí pohybu a zároveň funguje ako sekundárna bariéra proti vode.

Spotreba: cca. 1.6 kg/l na objem dutiny

Balenie: 310 ml / 500 g kartuša (J 250 310)

530 ml / 850 g kartuša (J 250 530)

 

 

Informačné súbory na stiahnutie:

 

Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a odporučíme Vám to najlepšie riešenie.

Nakupuj tam, kde ti rozumejú.

banner cenníky register white
banner cenníky moc white