AKUSTIKA


Akustika  je náuka o vzniku a šírení zvuku; šírenie zvuku v priestore; zvukové vlastnosti miestnosti, alebo určitého priestoru

Priestorová akustika je dnes tak dôležitá ako nikdy predtým. Súčasné moderné stavby so svojimi veľkými hladkými plochami  ( nepokryté hladké steny, sádrokartónové podhľady, sklo a pod.) potrebujú akustické riešenia, ktoré vo všeobecnosti pomáhajú zvuk pohlcovať a eliminovať odrazy zvuku.

Komfort je definovaný ako súbor príjemných pocitov spôsobených environmentálnymi stimulmi, ktoré môžu viesť k pocitu pohody v danom kontexte a priestore.

Pri úraze sa poskytuje prvá pomoc 5T ( ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti a transport) . Ticho je veľmi dôležité pre komfort. Nadmerná ozvena je veľmi nežiadúca.

Stavebná akustika je kvalita vnemu reči a hudby v uzavretých priestoroch.

Rovnako ako chránime oči pred slnkom tmavými okuliarmi, mali by sme svoje uši brániť aj pred hlukom. U detí to platí dvojnásobne, riziko trvalého poškodenia sluchu je u nich väčšie ako u dospelých. Pohlcovanie hluku je dôležité nielen v domácnostiach ale aj v školách a najmä jasliach a škôlkach.

Riešenie pre pohlcovanie zvuku PHONOLOOK

Protikročajová, dilatačná a akustická izolácia IZOflex

Potrubná akustická izolácia technických rozvodov

Akustická izolácia COPERSOUND

 

Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a odporučíme Vám to najlepšie riešenie.

Nakupuj tam, kde ti rozumejú.